MIT หน่วยสืบสายฟ้าไฮสคูล

เพื่อให้ให้โรงเรียนเซิ่งอิงมีหน่วยสืบลับสายฟ้าตามตำนาน….แต่แท้ที่จริงแล้วไม่เคยมีมาก่อน 

เหตุเพราะหน่วยสืบลับนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการ กฎเกณฑ์นับร้อยปีของโรงเรียนซึ่งเด็กนักเรียนท่องจำจนขึ้นใจ ไม่ใช่เรื่องเล่าที่เก่าแก่หงำเหงือก แต่หากเป็นตำนานที่ถูกร้อยเรียงอย่างงดงาม ตามตำนานฑูตสวรรค์สายฟ้าคิ้วงามทั้งสี่เพื่อให้กำจัดคนที่ทำผิดจึงพากันซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้รักษาคุณธรรมและความสงบสุขของโรงเรียนเอาไว้ 

ทว่าจากเบาะแสของทูตสวรรค์สายฟ้ารูปงามทั้งสี่ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้าง คนที่สามารถเล่าเรื่องนี้ได้โดยไม่ตกหล่นมีเพียงอาจารย์เชอรี่คนเดียวเท่านั้น

หลายปีมานี้ เพราะเหตุว่าโรงเรียนเซิ่งอิงขาดแคลนเงินบริหารงาน ทำให้สายฟ้ารูปงามสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย ชื่อเสียงของโรงเรียนเสื่อมลง เนื่องด้วยเด็กนักเรียนหญิงที่มีความประพฤติไม่ดีเป็นใหญ่ในโรงเรียน ที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนรับผู้เรียนหญิงมากกว่าผู้เรียนชาย ทำให้ขาดสมดุล ที่สำคัญเด็กนักเรียนหญิงพวกนี้มีอิทธิพลในโรงเรียนทำให้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วสู่ผู้เรียนหญิงคนอื่นๆ ด้วยเหตุนี้อาจารย์เชอรี่ที่เคยพบเห็นความยิ่งใหญ่ของสายฟ้ารูปงามมาก่อนจึงตัดสินใจเก็บรวบรวมผู้เรียนชายที่มีความประพฤติไม่ดี จำนวน สี่คน ก่อตั้งเป็นหน่วยสืบสายฟ้าเอ็มไอทีขึ้นมาเพื่อให้ขัดขวางบรรดาผู้เรียนหญิง ที่มีความประพฤติไม่ดี กอบกู้ชื่อเสียงที่เคยรุ่งเรืองของโรงเรียนกลับคืนมา